top of page

Lapset &
Nuoret

Lasten ja junioreiden suunnitelma PDF

Valmentajayhteistyö PDF

LIIKKUJAN POLKU

LAPSET & NUORET ALLE 16V.

3–5 v. aloitetaan Tanssitähdissä. Tavoite oppia toimimaan ryhmässä, oppia musiikkilajeja, oppia liikkumaan musiikin tahdissa, oppia keskittymään ohjaukseen, oppia olemaan muiden kanssa ilman vanhempia. Ohjattu harjoitus kerran viikossa. Voidaan osallistua muksumix-kilpailuihin, jos omalla paikkakunnalla.


5–7 v. riippuen lasten osaamisen tasosta ja koosta joko jatketaan Tanssitähdissä tai siirrytään junioriryhmään. Valmentajat ja vanhemmat neuvottelevat arviosta.
 

7–15 v. junioriryhmä, jossa ikärakenne voidaan huomioida kahden valmentajan erillisenä opetuksena samaan aikaan. Junioriyhmässä opitaan jo kilpailemaan ja koreografiat kilpailtaviin tansseihin.

 

Tavoitteena on lapsi-ikäisenä nousta vähintään D-luokkaan, mieluusti C-luokkaan. Juniori-ikäisen tavoite on nousta vähintään C-luokkaan, mielellään B-luokkaan.

 

Ohjattu harjoitus kaksi kertaa viikossa. D-luokassa kilpailevat parit aloittavat osallistumisen practice nightien kahteen ensimmäiseen kierrokseen.


Lapsille ja junioreille järjestetään mahdollisuus myös yksityistunteihin niitä haluttaessa.

Nuorisoiästä 16-vuotiaasta eteenpäin siirrytään aikuisten opetukseen suoraan C-A-ryhmiin ja omatoimiseen vapaaharjoitteluun ja otetaan osaa myös seuran muuhun valmennukselliseen toimintaan.


* * * * *

DANCE TEAM TAMPERE RY
JUNIORIVALMENNUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

© Harri Laine, Sari Ratas, Carola Tuokko


Dance Team Tampereen tavoitteena on, että
samat valmentajaparit seuraisivat ryhmäänsä nuorisoikään asti, minkä jälkeen tanssijat siirtyvät aikuisryhmiin jatkamaan harrastustaan.

Lapsi- ja junioritanssin vaiheet:

VAIHE 0. TANSSITÄHDET
VAIHE 1. PERUSOPETUSRYHMÄ
VAIHE 2. JATKORYHMÄ
VAIHE 3. KILPALEVIEN RYHMÄ
VAIHE 4. NUORISO

VAIHE 0.

Alle kouluikäisten Tanssitähtien ryhmässä opitaan perustiedot musiikista ja liikutaan musiikin tahtiin. Ryhmässä tutustutaan myös ylempien luokkien tanssien musiikkimaailmaan. Tämän ryhmän jälkeen vasta alkaa varsinainen tanssiurheiluvalmennus, mutta myös tämän ryhmän tanssijoille suositellaan kahden ja neljän tanssin MuksuMix-kilpailuja kotipaikkakunnalla lajiin tutustumiseksi.

VAIHE 1.

Aluksi toiminta lähtee liikkeelle perusopetusryhmästä, joka kestää kevään tai syksyn ajan ja kokoontuu kerran viikossa. Perusopetusryhmässä parit oppivat perusteet 4-6 tanssiin. Nämä vakio- ja latinalaistanssit ovat samalla ensimmäisessä kilpailuluokassa tanssittavat tanssit. Alkeisryhmä päättyy ns. katselmukseen, jossa tarkastellaan tehdyn työn tuloksia. Samalla katselmus on pareille pienimuotoinen esiintymistilanne.

VAIHE 2.

Perusopetusryhmän jälkeen parit siirtyvät jatkoryhmään, harjoituskertoja on viikossa kaksi. Oma ohjattu harjoitusryhmä kaksi kertaa viikossa ja valvottu vapaaharjoitus, jossa aikuinen valvoja auttaa tarvittaessa pareja ja opettaa lapsia omatoimiseen harjoitteluun. Ryhmässä harjoitellaan edelleen lisää vuoroja perusopetusryhmän tansseihin ja pyrimme saamaan mahdollisimman monta paria innostumaan kilpailutoiminnastakin. Aluksi osallistutaan seurakilpailuihin kotipaikkakunnalla ja sopivalla etäisyydellä kotoa.

VAIHE 3.

Jatkoryhmästä pari siirtyy kilpailevien parien ryhmään. Tässä vaiheessa tulevat mukaan ryhmää vetämään ammattitanssinopettajat yhteistyössä seuravalmentajien kanssa. Valvottuja harjoituksia tulee näin viikkoon yksi lisää. Samoin tässä vaiheessa saattavat kevään ja syksyn alkeisryhmät yhdistyä järkevän ryhmäkoon saavuttamiseksi. Tässä vaiheessa käymme läpi myös vanhempien kanssa käytännön laji- ja kilpailutietoutta.

Kun harrastusta on jatkettu noin kaksi vuotta ja perusasiat alkavat olla hyvällä alulla, sekä kilpailukokemusta lajista saatu jonkin verran, aloitamme vaiheittain erilaisten oheisharjoitteiden ja tanssin tukitoimien lisäämisen harjoitteluun. Tämä tarkoittaa fysioterapeutin luentoja ryhdistä ja lihashuollosta, musiikin perusopetusta, liikeilmaisua, ravintotietoutta, perusliikkeen opetusta (tankoharjoitteet tanssiurheilun tarpeisiin suunniteltuna). Näitä asioita opetetaan leiripäivinä, teemapäivinä tai lyhyinä luentoina. Pareille suositellaan osallistuista myös Practice night- ja kilpailuharjoitusten ensimmäiselle kierrokselle.
                 
Tässä vaiheessa parien kanssa pyritään myös tekemään suunnitelma parin etenemisestä kausi kerrallaan. Suunnitelma tehdään yhdessä ryhmän vetäjän kanssa, mikä tarkoittaa seurassa kehitetyn harjoitteluseurannan käyttöön ottamista, jotta jatkossa voidaan selkeämmin arvioida, mitä asioita ryhmälle ja parille tulisi harjoitteluun liittää ja jotta kunkin parin harjoittelun kuormittavuutta voidaan seurata viikko / kuukausi / kausi- ja vuositasolla. Olemme huomanneet, että ilman suunnitelmaa ei tässä vaiheessa enää ole helppoa välttää lajiharjoittelun kustannusten hallitsematonta nousua. Kustannuskasvu lähtee helposti käsistä, jos esim. otetaan suunnittelematonta yksityisvalmennusta. Samoin tieto leireistä ja kilpailuista hyvissä ajoin on aina koko perheen ajankäytön suunnittelulle järkevää.

Normaalisti kilpaileva pari etenee lapsi 1 (7-10v), tai lapsi 2 (11-12 v) sarjasta aloittaessaan Juniori 1 sarjassa C-luokan taitotasolle, jolloin kilpailuissa sallitaan vapaammat kuviot ja tanssitaan kaikkia 10 tanssia. Tässä vaiheessa pyrkimyksemme on, että pari kykenisi jo itsekin kysyttäessä kertomaan pääpiirteissään tanssin perusteista ja kertomaan oman harjoittelunsa sisällöstä ja tavoitteista yhden kilpailukauden aikana.

VAIHE 4.

Tästä eteenpäin parin oman vapaaharjoittelun merkitys nousee taitojen oppimisen ja lajissa etenemisen kannalta oleelliseksi. Pyrkimyksemme on koko ajan lisätä ja vahvistaa nuorten kykyä kurinalaiseen ja järkevään vapaaharjoitteluun. Nuorisoikään (16 v) mennessä parin harjoitusmäärän tulee olla 8-9 tuntia viikossa, jos harjoittelussa pyritään etenemään suunnitelmallisesti. Tavoitteemme on, että siirtyessään junioreista nuorisoon ja samalla toiminnan nivoutuessa yhteen aikuisvalmennuksen kanssa, pari olisi noussut jo B-luokkaan tai vähintään C-luokkaan. Tämä on kuitenkin vain toive, koska emme pysty ennakoimaan mahdollisuutta nousujohteiseen kilpailemiseen. (Tämän korona-aika on selvästi osoittanut.)

Nuorisoikään mennessä parille tulee olla selvää tanssin perusliikkeen tekniikka kaikissa tansseissa, kaikkien tanssien musiikin rytmiikka, lihashuollon merkitys ja toteutus taitolajeissa pääpiirteissään, sekä parin tulee ymmärtää fyysisen harjoittelun ja peruskunnon merkitys tanssiurheilussa.

* * * * *


Edellä pääpiirteissään lapsi- ja juniorivalmennuksen eteneminen tanssiurheiluseura Dance Team Tampereessa. Mikäli jostakin asiasta tulee kysyttävää tai mieleen tulee kehitys- tai muutosehdotuksia toivomme kovasti palautetta valmennusrenkaassa tai ryhmän valmentajapariin yhteyttä ottamalla asia varmasti etenee. Valmentajayhteistyöstä on olemassa erillinen selonteko.

Ryhmävalmentajiin voi aina olla yhteydessä mieltä askarruttavissa asioissa. Lisäksi käytettävissänne on seuran lasten- ja junioritoiminnan vastaava sekä päävalmentaja ja tarvittaessa myös hallituksen jäsenet suoraan.

Vuonna 2021 näissä tehtävissä toimivat:

  • valmentajat Igor Bologov ja Pauliina Bologova puh. 050 3426 750

  • Tanssitähdet Ari ja Satu Lindgren puh. 040 7085 696

  • junioritoiminnan vastaava Sanni Alanen puh. 040 9696 356

  • päävalmentaja Carola Tuokko puh. 050 533 6266

  • puheenjohtaja Paolo Ventura puh. 040 1521 761


Toivomme lapsenne viihtyvän seurassamme.

bottom of page